Skip to main content

PROJEKT: (DO)ŽIVI V URBANEM OKOLJU

TRAJANJE: 1.9.2022 – 31.7.2023

PARTNERJI:
VP – Tomaž Penko s. p., www.bikeslovenia.si
P1 – Zavod za turizem Pivka, www.visitpivka.si
P2 – Saša Zidar s. p., www.sasazidar.com
P3 – Ribiška družina Postojna, www.rd-postojna.si

OPIS:
Slovenija se promovira kot aktivna, zdrava in zelena. Trajnostni turizem je temeljna usmeritev slovenskega turizma. Tudi projekt (Do)živi v urbanem okolju temelji na vrednotah, ki povezujejo vse štiri partnerje v projektu, in to so: aktivno življenje, trajnost in narava.

Partnerji projekta bomo vsem ljubiteljem gibanja v naravi ponudili kvalitetno in aktivno preživljanje prostega časa v urbanem okolju Zelenega krasa, na področju LAS-a med Nanosom in Snežnikom. Razvili in oblikovali bomo nove doživljajske produkte za lokalno prebivalstvo in turiste. Vse aktivnosti se bodo izvajale peš ali s kolesom in tako prispevale k manjši porabi CO2 ter minimalnemu obremenjevanju okolja.

Namen projekta je, da preko izvirnih, butičnih in inovativnih doživljajskih/turističnih produktov, ki bodo oblikovani za različne ciljne skupine (družine, otroke, šolske skupine, posameznike) ter izobraževalnih delavnic za otroke, spodbudi gibanje ter spoznavanje naravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti našega območja. Aktivnosti se bodo izvajale v urbanem okolju mest Pivka, Ilirska Bistrica in Postojna ter na podeželju v urbanem okolju vasi Planina.

Partnerji bomo postavili temelje za nadaljnje sodelovanje ter poizkušali vključiti tudi druge lokalne ponudnike v vsebino projekta. Za čas trajanja projekta se bo ustvarilo eno delovno mesto.

Planirani rezultati projekta so:
– Razvoj in oblikovanje 3 novih doživljajskih/turističnih produktov za posamezne cilje skupine
– Oblikovanje izobraževalnega programa/delavnic za otroke ribiče
– Izdelava ene spletne strani in videa
– Izdelava ene zloženke
– Izdelava skupnega promocijskega letaka
– Pridobitev ene licence za novega kolesarskega vodnika
– Nakup opreme

Povezave: www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.