Skip to main content

Revir V.

Bajer Grobišče

Je plod lastnega dela RD. V njem prevladujejo krapi vseh velikosti in teže. RD letno v bajer vloži do 400 kg konzumnega krapa, veliko pa je tudi manjših krapov, ki so plod drsti v prejšnjih letih. V bajerju so prisotne še rdečeperke in rdečeoke.

Ribolovno območje: Po celotnem ribniku

Možnost ribolova

Amur, krap, rdečeoka, rdečeperka

Vrsta ribolova

Beličarjenje, talni ribolov

Dovoljene vabe

Bojli, kompostni črv, koruza, kruh, sadje, sir, umetne vabe

Tip vode

Stoječa

Ribolovni režim

Upoštevajte min. dolžino in lovno dobo! Po doseženem uplenu zaključite z ribolovom (2x krap ali 1x amur ali 2kg ribjega drobiža).

OMEJITVE
Ribolov je dovoljen z 1 palico, na kateri je le 1 naveza z 1 vabo.
OBVEZNO
Pisalo, pribor za odpenjanje, merilo, osebni dokument.
PREPOVEDANO
Mreža za shranjevanje rib, uporaba kostnih črvov in trde (sveže) koruze!

Ciprinidi

Vrsta ribolova: Beličarjenje, talni ribolov; Dovoljene vabe: Bojli, kompostni črv, koruza, kruh, sadje, sir, umetne vabe

Rdečeperka
Min. dolžina: /
Lovni čas: 01. 07. - 31. 03.
Rdečeoka
Min. dolžina: /
Lovni čas: 01. 07. - 31. 03.
Krap
Min. dolžina: 30cm
Lovni čas: -
Amur
Min. dolžina: 60cm
Lovni čas: -