Skip to main content

Predstavitev

Mladinske sekcije

RD Postojna ima glede na število članov izredno veliko mladih ribičev trenutno jih je v mladinski sekciji 24. za odlično delo z mladimi se imamo zahvaliti predvsem njihovem mentorju in tudi celotnemu vodstvu RD saj so mladinci vedno na prvem mestu, če je to le mogoče.

Zaradi COVID 19 sta bili zadnji dve leti porazni kar se tiče druženj upam pa, da bo leto 2023 boljše. Za začetek bo 9. 4. prva tekma v mladinski konkurenci ta dan bomo imeli tudi uradno otvoritev saniranega ribnika. V letih pred COVID situacijo smo imeli vsaj eno do dve druženji mladincev na teden. Poleg tega so se mladinci udeleževali Taborov ZRD Primorske in tekmovanj na nivoju ZRDP.

V letošnjem načrtu je udeležitev na taboru mladih ribičev ZRDP katerega organizira RD Ilirska bistrica in udeležba na tekmovanjih ZRDP in tekmovanju Alpe Adria in glasila ribič.