Skip to main content

Predstavitev

Ribiške družine Postojna

Ribiška družina Postojna je v letu 2016 praznovala 60 obletnico. Začetki organiziranega ribištva na postojnskem segajo v prvo polovico 20. stoletja. Od leta 1912 je imela porečje  reke Pivke in Nanoščice v zakupu družina Klemenc iz Grobišč pri Postojni. Klemenčevi so upravljali z vodnim življem več kot trideset let. Takoj po drugi svetovni vojni jim je bila odvzeta pravica upravljanja z vodami.

Sledilo je nekaj let nekontroliranega ribolova in rako lova, vse do leta 1948, ko je bilo ustanovljena Postojnska in Ilirskobistriška ribolovna zadruga. Le ta pa zaradi velikega teritorialnega obsega ni bilo preveč uspešna in je zgolj životarila.

Leta 1956 je bil sprejet nov zakon o društvih in takrat je bila ustanovljena in registrirana Ribiška družina Postojna. Ta zaživi in začne upravljati z vodami, njeno poslanstvo je druženje ribičev, varovanje okolja, gospodarjenje in skrb za vodni živelj, prirejanjem tekmovanj in vse to ohraniti za prihodnje rodove. Prvi predsednik postane žal že pokojni g. Jordan Drago skupaj z nekaj zanesenjaki zaorje ledino in članstvo začne hitro naraščati ter v letu 1959 doseže številko 47. Vode so polne raka jelševca. Za izlov  rakov se določijo rako lovci. Raki iz naših voda so po kvaliteti eni najboljših in so po tem znani vse do Pariza.

Z povečanjem industrije in živinorejstva  na Postojnskem se povečajo onesnaževanja vod in članstvo, ki je doseglo št. 120 se prične zmanjševati poleg onesnaženja je svoje dodale tudi melioracije močvirnatih območij kar je še povečalo hudourniško naravo naših rek,  te sedaj zelo hitro narastejo poplavijo in potem še hitreje izginejo v sušnatih obdobjih. Reki skoraj presahneta, to nekako rešujemo z postavitvijo jezov, ki akumulirajo vodo.

V rekah in ribnikih so našli dom predvsem ciprinidi, razen v potoku Korotan, kjer prevladuje potočna postrv. Večja populacija postrvi je tudi v zgornjem delu reke Nanoščice in gojitvenem potoku belščica kjer sonaravno vzrejamo potočno postrv donavskega porekla.

Prva ekipa katera je zastopala ZRD primorske na državnem prvenstvu v ribolovu s plovcem je bila ekipa iz Postojne in sicer je bila tekma 12. 6. 1960 na Bledu kjer naš ribiški prijatelj žal že pokojni, Kravos Vladimir osvoji 11 mesto.

Čeprav je ribiška družina manjša po članstvu, aktivno sodeluje na ribiških tekmovanjih v okviru ZRD Primorske kjer tako mladinci kot člani redno dosegajo odlične rezultate.